Bất cập trong quản lý đầu tư xây dựng condotel và officetel

Theo đó, một số tồn đọng trong việc quản lý đầu tư xây dựng và vận hành các dự án liên quan đến condotel, officitel, resort villa và shophouse được Bộ Xây dựng nêu ra như sau:

– Một số đồ án quy hoạch xây dựng tuy đã xác định chức năng condotel, officetel, resort villa song chưa tính toán cụ thể về dân số của loại hình lưu trú này;

– Vướng mắc, bất cập trong việc vận hành, quản lý sử dụng tòa nhà có chức năng condotel, officitel do có nhiều chủ sở hữu, chủ sử dụng, vận hành khai thác;

– Thiếu quy định pháp lý ràng buộc trong quan hệ hợp đồng giữa các nhà đầu tư ban đầu và nhà đầu tư thứ cấp;

– Các địa phương vẫn còn lúng túng trong việc cấp giấy tờ sở hữu cho các condotel, officetel, resort villa…

Ngoài ra, một số chủ đầu tư chuyển đổi loại hình condotel, officetel sang căn hộ nên gây áp lực lên hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khu vực.

Tại công văn này, Bộ Xây dựng cũng đề cập một số lưu ý trong quản lý đầu tư xây dựng và vận hành các dự án đối với các tỉnh, thành phố.

Xem chi tiết tại Công văn 4308/BXD-HĐXD ban hành ngày 03/9/2020.

Thuan & Partners tư vấn luật xây dựng